2020 yil uchun korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to'g'risida xulosa Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2020 yil, MSFO) Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2020) Yuklab oling
2019 yil uchun korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to'g'risida xulosa Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2019 yil, MSFO) Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2019) Yuklab oling
2018 yil uchun korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to'g'risida xulosa Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2018 yil, MSFO) Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2018) Yuklab oling
2017 yil uchun korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to'g'risida xulosa Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2017 yil, MSFO) Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2017) Yuklab oling
2016 yil uchun korporativ boshqaruv tizimini baholash natijalari to'g'risida xulosa Yuklab olingь
Auditorlik hisoboti (2016 yil, MSFO) Yuklab oling
Auditorlik hisoboti (2016) Yuklab oling